Điều Khoản Sử Dụng

Một số tính năng của Kucasino khi sử dụng có thể phải tuân theo các điều khoản hay  điều kiện bổ sung mà bạn nên lưu ý đọc trước khi sử dụng các tính năng đó để bảo đảm quyền lợi:

Năng lực pháp lý

Điều kiện với đối tượng là trẻ em và trẻ vị thành niên

Nếu bạn chưa đủ tuổi để tạo một thỏa thuận ràng buộc theo quy định hiện hành của pháp luật, bạn sẽ không được cấp quyền sử dụng ứng dụng KU của chúng tôi.

Bạn chỉ nên sử dụng ứng dụng của chúng tôi khi bạn có đầy đủ năng lực hiểu quyền lợi bạn được hưởng cũng như ảnh hưởng của KU khi tác động lên . Ứng dụng KU của chúng tôi không phù hợp với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi: nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng ngừng sử dụng và đợi đến khi trên 18 tuổi.

Cập nhật điều khoản theo quy định pháp luật

Chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm để thêm các tính năng bổ sung vào ứng dụng của mình phục vụ nhu cầu sử dụng khách hàng và do đó  đôi khi luật áp dụng thay đổi, chúng tôi cũng phải thích ứng và sửa đổi  ban hành lại các Điều khoản sao cho phù hợp với yêu cầu và nội dung của Điều khoản bổ sung. Bạn có thể lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý nhận thông báo cập nhật các Điều khoản .

Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để xem lại các Điều khoản hiện tại đảm bảo quyền lợi . Nếu bạn không đồng ý/không chấp thuận với các Điều khoản được cập nhật, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ cung cấp trên ứng dụng của chúng tôi hoặc đóng/ xóa tài khoản của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng/ tương tác với bất kỳ tính năng nào trong ứng dụng của chúng tôi sẽ được coi là bạn chấp nhận mọi sửa đổi của Điều khoản.

Thông tin bạn cung cấp trên ứng dụng phải chính xác

Để truy cập sử dụng ứng dụng KU hoặc một số tính năng mà chúng tôi cung cấp , bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết một số thông tin cơ bản, hãy  đăng ký đúng và đầy đủ, bao gồm cả độ tuổi chính xác của bạn.

Nếu chúng tôi tin rằng các thông tin mà bạn đưa cho chúng tôi là không chính xác, đã thay đổi hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền ngăn bạn truy cập, sử dụng ứng dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ tài nguyên nào của nó đồng thời chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn.

Thông báo bảo mật trực tuyến

Quyền riêng tư của bạn được chúng tôi đặt lên hàng đầu . Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tối ưu hơn, chúng tôi cung cấp đến toàn bộ tài khoản các thông báo giải thích các thông tin hiện hành của chúng tôi và các lựa chọn của bạn cho phép chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên nền tảng ứng dụng của chúng tôi.

Thương hiệu ứng dụng và Bản quyền của tác giả

Ứng dụng của chúng tôi được bảo vệ bởi các quy định pháp luật về bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Một số ký tự, nội dung hoặc hình ảnh khác do KU sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi cũng được cấp quyền bảo vệ, mọi hành vi sao chép/ ăn cắp ý tưởng đều bị xử phạt theo quy định pháp luật. 

KU hoặc người cấp phép của nó có quyền sở hữu , sử dụng bản quyền với việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn không có được quyền sở hữu đối với ứng dụng hoặc tài nguyên có trong đó.  KU tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng ứng dụng của chúng tôi làm điều tương tự.

Nội dung dành cho người dùng

Chúng tôi muốn bạn cởi mở chia sẻ những cảm xúc tốt/ đánh giá của bạn thông qua ứng dụng của chúng tôi! Đây là lý do tại sao chúng tôi phát triển nhiều tính năng khác nhau cho phép bạn làm như vậy.

Tuy nhiên, vì chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ bạn và những Người dùng khác và đảm bảo trải nghiệm của bạn là xứng đáng, chúng tôi bảo lưu quyền mọi lúc nhưng không thực hiện xóa hay phân phối bất cứ nội dung về thông tin nào của cá nhân trong quá trình sử dụng.